Frågor och svar

Varför fick jag lägre invaliditetsersättning från trafikförsäkringen än från min privata olycksfallsförsäkring?

Svar: Det beror på att trafikförsäkringsbolaget reglerar enligt skadeståndsrätt och följer trafikskadenämndens tabeller. Din privata olycksfallsförsäkring har ett kapitalbelopp som din invaliditetsgrad räknas från.

Jag har hemskt fula ärr efter en olycka, är det något jag kan få ersättning för?

Svar: Ja om inte ditt skadeärende är avslutat och preskriberat så finns möjlighet till ersättning om det ingår i din försäkring. Du kan ta hjälp av Trafikskadenämndens referensfotografier som finns på deras hemsida för att få en uppfattning om hur ärr bedöms, www.tsn.se.

Jag tycker att jag har fått för låg ersättning för sveda och värk, jag har ju fortfarande ont, hur hög ersättning kan jag begära?

Svar: Ersättningen beror på hur pass allvarlig skada du råkat ut för, sjukhusvistelse, hur lång läkningsprocessen var och hur länge du var sjukskriven. Läs mer under bild 3 i Aj guiden och gå in på Trafikskadenämnden, www.tsn.se och läs i deras tabell angående sveda och värk.

Jag snubblade i en hålighet på parkeringen i centrum och skadade foten. Jag var sjukskriven 6 veckor och är fortfarande inte bra. Finns det någon försäkring som jag kan anmäla till?

Svar: Ta reda på vem som ansvarar för parkeringen, om det är kommunen ska du anmäla din skada till din kommuns ansvarsförsäkring. I ansvarsförsäkringen ingår även rätt till ersättning för inkomstförlust. Du kan också anmäla skadan till din privata olycksfallsförsäkring.

Jag tycker att jag har blivit felbehandlad av min läkare, vad ska jag göra?

Svar: Om du till följd av en felbehandling fått en personskada ska du anmäla vad du råkat ut för till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, LÖF. Gå in på www.lof.se och fyll i en skadeanmälan som du skickar in till dem. Beskriv vad som hänt och vad du anser har blivit fel. När du sedan får LÖF:s svar och inte är nöjd med deras beslut är du välkommen att kontakta Aj Personskador, vi kan hjälpa dig vidare.

Jag är missnöjd med försäkringsbolagets beslut. Hur går jag vidare?

Svar: Vad har försäkringsbolaget skickat med för besvärshänvisning? Kontrollera noga hur lång tid du har på dig att överklaga innan ditt ärende preskriberas. Behöver du hjälp i den processen kan du till exempel boka advokatrådgivning hos Aj Personskador.

Min dotter skadade sig i förskolan och fick en armskada som inte läkte rätt. Kan jag anmäla skadan nu, det är 11 år sedan det hände.

Svar: Nej, tyvärr då är det försent på grund av gällande preskriptionsregler där den yttre anmälningsgränsen är 10 år.

Min son blev misshandlad och fick ansiktskador och en skallskada. Vad ska vi göra?

Svar: Är misshandeln polisanmäld, om inte så gör en anmälan. Kontakta överfallsskyddet i er hemförsäkring och anmäl det inträffade. De hjälper er vidare med vilka underlag som behövs och hur ni ska gå vidare. Glöm inte att det är viktigt att följa upp skallskadan och ta hjälp av den behandling och rehabilitering som han kan få på sjukhuset eller annan vårdinrättning.

Jag skadade mig i arbetet men arbetade ett par dagar innan jag sökte vård. Nu säger AFA Försäkring att det inte finns något samband mellan min skada och det inträffade i arbetet på grund av att jag väntade med att uppsöka läkare. Vad ska jag göra?

Svar: Finns skadan rapporterad på din arbetsplats, finns det vittnen till händelsen? Har du lämnat en redogörelse för vad som inträffade och hur du därefter mådde och vidare en förklaring till varför du inte omedelbart uppsökte läkarvård? Fick du ingen tid eller ville inte din arbetsgivare hjälpa dig? Om du behöver hjälp med rådgivning kan du hos Aj Personskador boka en tid hos vår personskaderådgivare eller advokat.

Jag har fått besked från Försäkringskassan att de tänker dra in min sjukpenning. Vad ska jag göra? Jag är trafikskadad och får ersättning för min inkomstförlust varje månad, finns det risk för att de följer Försäkringskassans beslut och drar in deras ersättning också?

Svar: Det är viktigt att du överklagar Försäkringskassans beslut när det kommer. Fundera på vilka kompletteringar du kan göra, ta hjälp av din läkare. Drar Försäkringskassan in din sjukpenning finns en risk för att trafikförsäkringsbolaget följer deras beslut.

Mitt barn som idag är 2 år har skador som uppstod i samband med förlossningen. Jag och min man tyckte inte att förlossningen gick rätt till. Finns det någonstans vi kan anmäla skadan?

Svar: Ja, anmäl skadan till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, www.lof.se . Inhämta det medicinska underlaget och läs igenom vad som står. Behöver ni hjälp så är ni välkomna att kontakta Aj Personskador, vi kan förmedla kontakt med advokat som har erfarenhet av patientskador och speciellt förlossningsskador.

Jag har fått ett slutligt beslut från mitt trafikförsäkringsbolag. Jag är inte nöjd och vill anlita ett ombud. Kan Aj hjälpa till med det?

Svar: Ja vi kan förmedla kontakt till erfaren advokat, det är viktigt att du kontrollerar vilken preskriptionstid som gäller. Eftersom det är en trafikskada kan advokaten hjälpa dig med att begära prövning i Trafikskadenämnden.

Mitt trafikskadeärende har prövats i Trafikskadenämnden som tvistlösningsärende, de följde försäkringsbolagets beslut. Vad kan jag göra nu? Jag behöver ett ombud.

Svar: Vi kan förmedla kontakt med en erfaren advokat som tillsammans med dig får gå igenom vilka risker och möjligheter som finns med att gå vidare och stämma i Tingsrätten.

Vanliga frågor

Vad är sjukpenning-
grundande inkomst?

Vad är sjukersättning?

Vad är avtalsförsäkring?

Vad är lyte och men?

Vad är inkomstförlust?