Varför rådgivning?

Som skadad kan det vara mycket värt att tidigt få rådgivning i sitt ärende, eftersom man då lättare kan ta ställning till om skadan är av sådan art att ytterligare professionell hjälp behövs, om försäkringsbolaget lämnat rätt ersättning, om det finns mer ersättning att ansöka om innan ärendet preskriberas osv

Hur går en rådgivning till?

Aj Personskador har personskaderådgivare och advokater med lång och bred erfarenhet som är särskilt inriktade på området personskador. Vi företräder personskadade på olika orter i hela Sverige.
Du kan boka rådgivning hos oss och genom vår webtjänst enkelt fylla i dina uppgifter så att rådgivningen blir så innehållsrik som möjligt. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har för att få rätt ersättning för just din personskada.
Vi ser till att du får rätt ersättning för just din personskada.

Fyll i skadeinformation

I samband med att du bokar rådgivning ber vi dig samtidigt fylla i dina uppgifter. Informationen du fyller i underlättar för oss och gör att du kan få så mycket ut av en rådgivning som möjligt – ju mer vi vet om skadan desto lättare är det att lämna råd!

Det går ej att skicka in uppgifterna till oss om du inte samtidigt bokat rådgivning.

Exempel på områden där Aj Personskador kan lämna råd

Trafikskada
En skada som uppstår till följd av trafik.

Olycka
En oförutsedd och oväntad utifrån kommande, plötslig händelse.

Arbetsskada
Skada, olycka eller sjukdom som inträffar i arbetet.
Färdskada, alltså skada till eller från arbetet.

Arbetssjukdom
Exempelvis skador till följd av långvarigt tungt eller ensidigt arbete, vibrationer mm men även psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Läkemedelsskada
Skada som orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Patientskada
Skada inom hälso- och sjukvården, t ex felaktigt eller sent ställd diagnos eller skada på grund av felaktigt handlagd förlossning.

Pris

Advokat 1 000 kr/ 30 min
Personskaderådgivare 750 kr/ 30 min