Rådgivning - snabba svar!

Som skadad är det mycket värt att snabbt få råd. Du får en bedömning om du har fått rätt ersättning eller om du kan förvänta dig ytterligare ersättningar. Du kan få råd om nödvändiga kompletteringar, som behöver göras för att öka dina chanser att få den sökta eller begärda ersättningen. Du kan också få råd om hur du skall driva ditt ärende vidare t ex om Försäkringskassan vill avslå din sökta sjukersättning eller om försäkringsbolaget inte vill betala dina kostnader efter en trafikolycka.

Vänta inte med att söka rådgivning. Det finns preskriptionstider att beakta.
Vi hjälper personskadade i hela Sverige.

Hur går en rådgivning till?

Du kan boka rådgivning via oss och genom vår webtjänst enkelt fylla i dina uppgifter så att rådgivningen blir så innehållsrik som möjligt.

Fyll i skadeinformation

I samband med att du bokar rådgivning ber vi dig samtidigt fylla i dina uppgifter. Informationen du fyller i underlättar för oss och gör att du kan få så mycket ut av en rådgivning som möjligt – ju mer vi vet om skadan desto lättare är det att lämna råd!

Exempel på områden där Aj Personskador kan lämna råd

Trafikskada
En skada som uppstår till följd av trafik.

Olycka
En oförutsedd och oväntad utifrån kommande, plötslig händelse.

Arbetsskada
Skada, olycka eller sjukdom som inträffar i arbetet.
Färdskada, alltså skada till eller från arbetet.

Arbetssjukdom
Exempelvis skador till följd av långvarigt tungt eller ensidigt arbete, vibrationer mm men även psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Läkemedelsskada
Skada som orsakats av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse.

Patientskada
Skada inom hälso- och sjukvården, t ex felaktigt eller sent ställd diagnos eller skada på grund av felaktigt handlagd förlossning.