Medlemssida

Medlemsmeny

Aj Guiden – Hur går det till? Följ ett skadeärende och ta del av viktiga tips och råd.

Aktuellt

Ersättningar

Ekonomi

Rehabilitering

Checklistor

Mitt konto

Patientskada

Skada inom hälso- och sjukvården, t ex felaktigt ställd diagnos eller skada på grund av felaktig förlossning. Om du väljer att föda ditt barn hemma och barnet skadas, är ingen patientskada. Skada till följd av skönhetsoperation är inte alltid en patientskada.