Ombud

Om du inte själv klarar av skaderegleringen, kan du anlita ett ombud. Vid trafikskador svarar trafikförsäkringsbolaget som regel för ombudskostnaderna, men inte alltid. Kontakta din handläggare på försäkringsbolaget med frågan.