Aj Personskador

Aj Personskador är en webtjänst för personskadade. Visionen är att hjälpa skadade till ett bättre liv, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt, genom att informera om rättigheter och underlätta i skaderegleringsprocessen. Grundidén är en webtjänst i form av en guide. Med hjälp av 12 bilder och en bildberättelse om typfallet Linda, får du som skadad eller sjuk insikt om de ersättningsmöjligheter som föreligger i olika situationer efter en skadehändelse. Guiden ger information om ersättningar från försäkringsbolag, kommun landsting/region och Försäkringskassan. Om du märker att du inte klarar vissa moment i din skadereglering kan du anlita ett ombud. Aj Personskador kan hjälpa dig att få kontakt med en advokat som är erfaren inom personskaderätt.

Så fungerar Aj Guiden

Aj Guiden är ett interaktivt verktyg för att sköta sin skadereglering på Internet. Här får du information om rättigheter och ersättningar i skadesammanhang. Genom Aj Guiden kan du följa ”Linda” och hennes skadeärende.

En helt vanlig dag

Olyckan

På sjukhuset

Hemma igen

Inkomst-förlust

Försäkrings-kassan

AFA

Försäkrings-bolaget

Hos läkaren

På arbetet

På fritiden

Linda går vidare