Varför AJ

Därför skall du anlita Aj

Aj är en internettjänst för alla skadade som vill veta sina ekonomiska rättigheter. Aj hjälper till vid alla typer av skador. Whiplashskador eller benbrott. Arbetsskador eller fritidsskador eller patientskador. Aj biträder dig mot försäkringsbolag och försäkringskassa.

Aj arbetar med ett brett nätverk av advokater specialiserade på personskador.

Vanliga frågor

Vad är sjukpenninggrundande inkomst?

Svar: Den inkomst du hade när du skadade dig.

Vad är sjukersättning?

Svar: Försäkringskassan beslutar om sjukersättning, när alla åtgärder för att återföra dig i arbete är uttömda.

Vad är avtalsförsäkring?

Svar: Av arbetsgivaren genom kollektivavtal tecknad försäkring för ersättning vid arbetsskada.

Vad är lyte och men?

Svar: Motsvarar den modernare benämningen medicinsk invaliditet.

Vad är inkomstförlust?

Svar: Skillnaden mellan utgående ersättningar som sjukpenning mm jämfört med den inkomst du hade vid skadetillfället.