Medlemssida

Medlemsmeny

Aj Guiden – Hur går det till? Följ ett skadeärende och ta del av viktiga tips och råd.

Aktuellt

Ersättningar

Ekonomi

Rehabilitering

Checklistor

Mitt konto

Arbetsskada och arbetssjukdom

Skada, olycka eller sjukdom som inträffar i arbetet. Skada till eller från arbetet, färdskada, är också en arbetsskada. Exempel på arbetssjukdom är långvariga skador efter tungt eller ensidigt arbete, vibrationer mm men även psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.