Tips till dig som är nyskadad

Den akuta fasen
När man råkar ut för ett trauma eller allvarlig sjukdom så är det framförallt viktigt att få adekvat vård, att man som patient blir bedömd av rätt sorts specialist. Det som många i denna akuta fas inte klarar av att tänka på är att det som dokumenteras i journal och läkarintyg är mycket viktigt. Därför är det bra om du eller en nära anhörig kan läsa igenom den dokumentation som finns, att traumat blir beskrivet korrekt och t ex vänster eller höger kroppsdel blir noterat rätt. Det här är viktigt för den framtida regleringen av ditt skadeärende, en korrekt beskrivning är också viktigt i kontakten med Försäkringskassan. Läs vad sjukskrivande läkare skriver i intyget innan det skickas in till Försäkringskassan.

Fortsätt läsa

Tips till dig som lider av mental trötthet, hjärntrötthet

Vid Göteborgs Universitet finns forskarna Birgitta Johansson, docent, specialist i neuropsykologi och Lars Rönnbäck, professor, överläkare i neurologi. Vi på Aj Personskador har under flera år följt deras arbete och vi vill nu tipsa om deras hemsida https://mf.gu.se och publicerad litteratur.

Här följer några hämtade korta tips och texter från sidan som vi verkligen kan rekommendera alla att gå in och läsa. Sidan är lättöverskådlig, användarvänlig och mycket matnyttig.

Hur känner man igen mental trötthet

  • Mental trötthet har varat minst 1 månad.
  • Summa på Mental Fatigue Scale 10,5 och över.

Typiska symptom

  • Onormalt snabb förlust av mental energi vid tankearbete
  • Onormalt lång återhämtning av mental energi efter uttröttning
  • Sämre koncentrationsförmåga över tid
  • Hjärntröttheten varierar – ofta bättre på förmiddagen och sämre senare under dagen, även variation mellan dagar

Fortsätt läsa

Ersättning för förlorad inkomst trots nollklassning

Att bli nollklassad hos Försäkringskassan innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten man haft innan man blev sjuk bestäms till 0 kr. En sådan nollklassning kan exempelvis inträffa om man missar att i rätt tid anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen efter ett negativt beslut om sjukpenning. Men samma situation kan inträffa om Arbetsförmedlingen anser att någon som ska skriva in sig som arbetssökande egentligen är för sjuk för att kunna ta ett arbete, och då använder koden ”arbetssökande med förhinder”. En sådan kodning accepterar inte Försäkringskassan som, när sjukpenning söks på nytt, anser att hen inte varit aktivt arbetssökande och därmed inte skyddat sin sjukpenninggrundande inkomst.

Livränta
Sedan en dom i HFD från juni 2018 (HFD ref.49) ska inte längre en nollning av sjukpenningen kunna sätta käppar i hjulen för den som drabbats av en arbetsskada och ska söka arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Detta eftersom Högsta Förvaltningsdomstolen i sina domskäl skriver att ”D.K:s nuvarande sjukpenninggrundande inkomst, dvs. noll kr, inte har någon koppling till hennes inkomst som oskadad. Den har heller inget samband med den anmälda arbetsskadan och den inkomstförlust som den kan ha föranlett utan beror istället på att hon inte följt bestämmelserna om skydd för sjukpenninggrundande inkomst.

Söka sjukpenning efter nollklassning
Försäkringskassans nollningsbeslut är ett stort samhällsproblem som får stora konsekvenser för den som drabbas. Det kan ifrågasättas om tanken med socialförsäkringen ska vara att en kodning som Arbetsförmedlingen använder sig av, ska få sådana långtgående konsekvenser som att det leder till att någon förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst.

Fortsätt läsa